Vår miljöpolicy för städ Malmö

Städ Malmö - 14

Vi jobbar med så få kemikalier som möjligt och i minsta möjliga mängd. Alla våra städkemikalier är antingen märkta med Svanen eller OECD.

Städpoolen AB i Malmö har ett starkt kalkrent som innehåller mellan 5-15% fosforsyra och är ”onyttigt”, detta medel används ytterst sällan i reguljär städning (upp till 0,5 – 1 liter/år när det gäller ett kundföretag med 2 städtillfällen/vecka).

Vi har valt att jobba med vänliga medel till vardags men pga Skånes kalkhaltiga vatten behövs en grovrengöring med jämna mellanrum för att inget skall ”gro in”.

Städpoolen AB i Malmö anser att denna mängd av ”skadligt” medel är försvarbart då vi behöver använda stor mängd ”vänligt” kemikalie för att uppnå samma resultat. Då är det ändå inget vunnet ur miljösynpunkt. Enligt miljöingenjörer så är detta mycket mindre farligt för miljön än vanligt koksalt som används i hushållet.

I grovrengöringen av golv förekommer ibland starka kemikalier pga att kunden gjort golvvård för sällan. Men dessa kan vi specificera vid golvvårdsarbete.

Städpoolen AB i Malmö är ett miljömedvetet företag – sorterar papper, återvinner allt som kan återvinnas, köper koncentrat för att reducera sopberget (alla våra flaskor och dunkar är återvinningsbara / lätt nedbrytbara i naturen) och håller oss a jour med miljöförbättringar inom: städning, bilar och andra hjälpmedel vi använder oss av.

De lagstadgade reglerna runt miljö är naturligtvis den lägsta nivå som är acceptabelt i vårt miljöarbete och vi jobbar hela tiden med att förbättra och höja nivån. Vi lär oss något nytt varje dag för att skona och rädda miljön.

Bookmark and Share