Tilldelning av roll i Städpoolen

Vladanka har accepterat rollen som Personal Värdinna på Städpoolen. Där hon tar hand om ny personal och underlättar för dessa att snabbt komma in i alla rutiner.

Hennes uppgifter är att hjälpa ny personal att komma till rätta vara bollplank för både personal och ledning i personalfrågor.

Anordna sociala tillställningar med personalen för att öka trivseln.

Vara till hjälp vid kulturella motsättningar etc. Helt enkelt vara ett stöd för personalen och ledningen.

Bookmark and Share