Nyanställda i Städpoolen

Nina Larsson är ett ytterligare tillskott till specialavdelningen och på kort tid funnit sig tillrätta med de andra.

Ytterligare en svensk kvinna för att öka på jämställdheten och förhållandet mellan kvinnor och män.

Bookmark and Share