Pappaledighet för Mikael Karlsson

Mikael Karlsson på Specialavdelningen gick på pappaledighet i augusti och kommer att tillbringa den närmsta tiden med sin son och dotter.

Vi hälsar Tim välkommen till världen och Malmö.

Bookmark and Share